VÄRLDSBYDAGAR - INFO PÅ SVENSKA

Världsbydagar är en globala by festival, som syftar till att förena byarna i världen. Byar runt om i världen är likartade , även om deras situationer kan variera; världsbydagar är en mötesplats för olika människor och kulturer. Byar runt om i världen står inför liknande problem: ungdomar flyttar in i städer, äldre människor som försöker hantera bor hemma, mindre och mindre tjänster och arbete finns på landsbygden. Världsbydagar festivalen vill fira varje aspekt av livet i byn, vilket positiv energi i samhällen!

Världsbydagar -festival är också ett marknadsföringsevenemang för byarna, där sociala och kommunala kontakter är av stor betydelse.

De första Världsbydagar festivalen hölls 2004 på Lohijärvi i Finland. Efter det har en symbol för festivalen "Världens Mattan" besökt många byar. Festivalen koordineras av finska registrerad förening KyläHyve ry.


VILLAGES OF THE WORLD - ENGLISH INFO

Villages of the World is a global village event, aimed at uniting the villages of the world. Villages around the world are similar, although their situations may differ; Villages of the World is a meeting place for different people and cultures. Villages around the world are facing similar problems: young people moving into cities, older people trying to manage living at home, less and less services and work available in the rural areas. Villages of the World festival wants to celebrate every aspect of village life, bringing positive energy into communities!

Villages of the World -event is also a marketing event for the villages, where social and communal connections are of great importance.

The first Villages of the World festival was held in 2004 at Lohijärvi in Finland. After that, the symbol of the festival "The Rug of the World" has visited many villages. The event is coordinated by the Finnish registered association KyläHyve ry.