Toimintamalli

Toimintamalli

Tapahtuman nimi: Maailmankylät 

Nettisivu: www.maailmankylat.fi 

Tapahtuman tunnus: Maailman matto, joka kiertää järjestettävissä kylissä 

Tapahtuman koordinointi: KyläHyve ry. 

Nettisivu: www.kylahyve.fi 

Tapahtuman taustaa: 

Maailmankylät- tapahtuma on lähtenyt liikkeelle Lapista Lohijärveltä vuonna 2004 kylien kehittämishankkeen tuloksena. Tapahtuman kehittäminen alkoi Marja Tuomisen ideasta. Punaisena lankana tapahtuma ketjulla on tuoda esille kylien samanlaisuutta ja erilaisuutta. Nämä asiat ovat kylien voimavaroja, sijaitsivatpa kylät missä päin maailmaa tahansa. Paikallinen kulttuuri, perinne ja juuret ovat kantava voima kylien tapahtumille, niin myös Maailmankylättapahtumalle. 

Tapahtuman ajatus: 

Maailmankylat- tapahtuma on nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille kylille ympäri maailmaa. Tapahtuma järjestetään vuosittain vaihtuvassa kylässä. Valittu kylä vastaa tapahtuman järjestelyistä ja tapahtumien koordinoinnista vastaa KyläHyve ry. Kylien valinnassa käytetään kahden vuoden kiertoa. Eli järjestävä kylä, yhdessä KyläHyve ry:n kanssa, valitsee maailmankyläksi kahden vuoden päähän. Tällä pyritään saamaan kylät toimimaan yhteen ja yhdessä, myös tapahtuman järjestelyitä koskevissa asioissa. Tapahtuman symbolina on maailman matto, johon jokainen järjestävä kylä tekee oman maailmanmatto-logonsa. Matto annetaan Maailmankylä-tapahtuman yhteydessä seuraavaksi vetovastuussa olevalle kylälle. Maailmankylät-tapahtuma ja maailman matto palaa viimeistään joka 3. vuosi juurilleen Lappiin. Järjestelystä huolehtii KyläHyve ry. 


Muistilistaa järjestävälle kylälle Järjestävän kylän/kylien yhdessä KyläHyve ry:n kanssa tulee miettiä ja huolehtia seuraavista asioista.

1. Tapahtuman organisointi 

a. Kylän omat resurssit 

b. yhteistyökumppanit 

2. Toimintasuunnitelma ja aikataulut 

a. Kuka tekee, mitä tekee, koska tekee 

3. Kohderyhmä 

a. Kenelle tapahtumaa suunnataan, vai suunnataanko ollenkaan?

4. Tapahtuman turvallisuus, turvallisuussuunitelma

a. Järjestysmiehet, turvalliset tilat 

5. Muut tarvittavat luvat 

a. Huvilupa, oluenmyyntilupa, teosto... riippuu ohjelmasta mitä lupia tarvitaan

6. Yhteistyökumppanit 

a. Alueen yrittäjät, yhdistykset, kunta, tiedotusvälineet 

7. Budjetti ja rahoitus 

a. Suunnitelma tilaisuuden rahoituksesta. Tarkoitus on että tilaisuudella voidaan tehdä kylälle myös taloudellista tulosta 

8. Tiedottaminen ja markkinointi

a. Tiedotus- ja markkinointi suunnitelma. KyläHyve ry. on tässä voimakkaasti mukana 


MAAILMANKYLÄT - toimintamalli 

www.maailmankylat.fi Lisäksi yhteistyössä KyläHyve ry:n kanssa ; 

1. Maailmankylä-tapahtuman järjestäjä/ maailmanmaton haltija kahden vuoden päähän 

2. Maailmankylat.fi sivuston päivittäminen 

3. KyläHyve ry. järjestää hyvinvointiseminaarin päivien aikana, tilojen varaaminen seminaarille 

www.maailmankylat.fi 

www.kylahyve.fi 

Yhteystiedot: 

Puheenjohtaja Leppäjärvi Eija 0400-202190 eija@leppajarvi.fi

Varapuheenjohtaja Viiri Raimo 

Sihteeri Kylmäluoma Ilpo 045-1250607 ilpo.kylmaluoma@luukku.com 

TERVETULOA mukaan Maailmankyläksi! 

Alla toimintamalli kokonaisuudessaan. Maailmankylien osalta lista on päivittämätön, mutta ne tiedot löytyvät maailmankylät sivulta